خیریه ریشه ؛ مهربانی را ریشه دار کنیم

اخبار و رویدادها

درباره ریشه

روشهای کمک رسانی

حامیان ریشه

زمینه های فعالیت

تماس با ریشه

همکاری داوطلبانه

با تکمیل فرم داوطلبان، عضوی از خانوادۀ بزرگ ریشه باشید.

ای که دستت می رسد کاری بکن ...

#
بستن درباره ریشه
درباره ریشه
ریشه خیریه ایست مردم نهاد، غیردولتی و غیرانتفاعی که در سال1400 برپایه کمک به نیازمندان و انجام فعالیت های خیرخواهانه و با شعار مهربانی را ریشه دار کنیم ، فعالیت خود را آغاز کرد. امید است با کمک شما عزیزان بتوانیم یاری دهنده افراد نیازمند باشیم
زمینه فعالیت
1 ) تهیه و تامین مواد غذایی 2 ) تامین مخارج درمانی 3 ) حمایت های آموزشی 4 ) معرفی به مراکز درمانی 5 ) اشتغال زایی 6 ) ساخت و ساز مسکن 7 ) رفاهی اداری 8 ) بحران ها 9 ) تهیه پوشاک 10 ) مشاوره اجتماعی
هیئت مدیره
اعضای هیئت مدیره خیریه ریشه عبارتند از : رئیس هیئت مدیره : سید مهدی بزم آرا مدیرعامل : حانیه شاهی فردوس نایب رئیس هیئت مدیره : ندا علوی بازرس : رضا کریمی خزانه دار : مهران نعیمی
شعار خیریه ریشه
مهربانی را ریشه دار کنیم
بستن روشهای کمک رسانی
تست
شماره حساب ملت
#
شماره حساب بانک صادرات
#
شماره حساب بانک سامان
#
شماره حساب بانک ملی
بستن حامیان ریشه
پوشاک آرا # # # # # # # # # # #
طراحی شده توسط پشتیبانی خیریه ریشه